VerhuizenShopInformatieGemeentesMijn Verhuisvriend
Voorlichting gemeenteInformatie voor burgers
Rol van gemeente
Invoering BAG
Woonplaatswijziging
Straatnaamwijziging
Uitvoering naamswijziging
Praktijkvoorbeelden
Tips voor gemeente
Compensatieregeling

Praktijkvoorbeelden

In onderstaand overzicht hebben we enkele echte praktijkvoorbeelden voorzien van commentaar. Verhuisvriend.nl helpt gemeentes graag om de uitvoering van een woonplaatswijziging of straatnaamwijziging in goede banen te leiden.

"...echter is verzuimd de inwoners, na de aankondigingsbrief verstuurd in maart 2009, vóór de ingangsdatum van 1 januari 2010 de bevestiging van deze postcodewijziging te versturen. Dat is op zijn minst onhandig te noemen. Op vrijdag 8 januari 2010 is deze brief alsnog verstuurd met de informatie aan alle betreffende inwoners..."
Bij deze wijziging zullen veel bedrijven de postcodewijziging veel te laat ontvangen. Bewoners moeten gehaast beslissingen nemen hoe zij allerlei instanties en bedrijven alsnog gaan informeren.
"...de wijziging van postcode en woonkern is door de gemeente doorgegeven via het GBAnetwerk aan alle hierbij aangesloten afnemers. Dit betreffen overheidsinstanties zoals Belastingdienst, SVB, RDW en aangesloten zorgverzekeraars. Verder is de wijziging uiteraard doorgegeven aan TNT die op haar beurt de wijziging meldt bij CENDRIS..."
Buiten het nationale postcodebestand (speciaal onderdeel van TNT Post) mogen gemeentes TNT niet informeren. TNT is net als DHL en Sandd een private commerciële onderneming. Cendris, een volle dochter van TNT verdient haar geld met de verkoop van persoons- en adresgegevens. De gemeente mag aan (semi)commerciële bedrijven en instellingen geen adresgegevens van inwoners verstrekken in verband met privacy.
"...aan de inwoners is gevraagd hun postcode en woonkern wijziging door te geven aan de overige relaties uit hun adressenbestand..."
Hier ontstaat onvrede omdat bewoners zeer veel instanties moeten informeren terwijl zij daar niet om gevraagd hebben. Het aanbieden van een gratis verhuisservice van Verhuisvriend.nl kan veel onvrede voorkomen en is een positief gebaar. Door de liberalisering van de postmarkt werkt de oude service van de post niet meer.
"...met TNT is afgesproken de doorzendtermijn te verlengen van 3 maanden naar 6 maanden, dit om brieven van instanties die slechts enkele keren per jaar hun adressenbestand actualiseren (KPN) juist bezorgd te krijgen..."
Post doorsturen is niet relevant bij een naamswijziging. Post van DHL en Sandd komen daarbij nog gewoon op het oude adres. Alleen door alle adreswijzigingen vroegtijdig door te geven aan bedrijven en instanties zal de naamswijziging soepel verlopen.
"...met organisaties als NUON, VITENS, KPN en UPC worden door de gemeente op dit moment afspraken gemaakt over de administratiekosten die deze bedrijven in rekening brengen voor wijzigingen van adressen. De gemeente wil deze kosten rechtstreeks uit het hiervoor gereserveerde budget betalen aan deze organisaties en tegelijkertijd in een keer alle wijzigingen doorgeven. De inwoner hoeft hierdoor zelf geen wijziging door te geven noch administratiekosten te betalen..."
Bedrijven brengen geen kosten in rekening als er sprake is van een naamswijziging. Overleg met de klantenservices of een briefje van de gemeente is voldoende om deze bedrijven te motiveren om een wijziging zonder verhuiskosten te verwerken.
"...ik realiseer me terdege dat het doorgeven van de wijziging van postcode en woonkern een lastige klus is voor de betreffende inwoners. Ik denk niet dat het feit dat de gemeente (te) laat heeft gecommuniceerd de situatie extra bemoeilijkt heeft. Wel hadden de inwoners bijvoorbeeld tegelijkertijd met de kerstkaarten de wijziging aan familie, vrienden en kennissen kunnen doorgeven. Men had echter alsnog alle aan de inwoner gerelateerde instanties op de hoogte moeten stellen, die niet al door de gemeente zijn geïnformeerd..."
Dit was eenvoudig te voorkomen door de verhuisservice van Verhuisvriend.nl aan te bieden. Daarbij rekening houdend met de termijnen zoals vermeld in 'uitvoering naamswijziging'.
"...wel willen we naar de inwoners, om het hen zo gemakkelijk en inzichtelijk mogelijk te maken, duidelijke informatie verschaffen over de compensatieregeling. Om de details hierover af te spreken hebben wat tijd gevraagd..."
In dit geval was de invoering al een feit. Iedere compensatie komt te laat. Hier had de gemeente vooraf Verhuisvriend.nl kunnen inschakelen voor de adreswijzigingen. De lage kosten van de service moeten een doorslaggevende rol kunnen spelen.
"...er wordt een vergoeding van € 75,- per adres uitgekeerd en bedrijven, die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel, worden volledig gecompenseerd..."
Deze gemeente kan ruim EUR 45 besparen door de verhuisservice van Verhuisvriend.nl aan te bieden. Daarnaast kan deze gemeente de bewoners voorzien van enkele postzegels voor partijen die per brief (met handtekening) geïnformeerd moeten worden.

Bij bedrijven is er geen maximum aan de compensatie gesteld. Dit kan ingrijpende financiële gevolgen hebben.
"...TNT, het ministerie van VROM en de Nutsbedrijven worden door de gemeente van de woonplaatswijziging op de hoogte gesteld..."
Het doorgeven van naamswijzigingen aan nutsbedrijven is zinloos. Deze bedrijven weten dan nog niet welke bewoners het betreft. Laat de bewoners zelf informeren nadat de bedrijven is verzocht geen verhuiskosten in rekening te brengen. Verhuisvriend.nl neemt dit werk uit handen van de gemeente.
"...hoe kan het dat als gevolg van een straatnaamwijziging bewoners geen huurtoeslag meer krijgen en zelfs de toeslag over 2009 terug moeten betalen?..."
Bij de Belastingdienst/Toeslagen is een straatnaamwijziging niet te onderscheiden van een verhuizing. Dit is een veelvookomende situatie die moet worden nagegaan om vroegtijdig de Belastingdienst hierover te informeren. De GBA registratie dient te worden aangepast waardoor een juiste verwerking meerdere maanden in beslag kan nemen en dient tijdig te worden ingediend om deze gevolgen te voorkomen.