VerhuizenShopInformatieGemeentesMijn Verhuisvriend
Voorlichting gemeenteInformatie voor burgers
Rol van gemeente
Invoering BAG
Woonplaatswijziging
Straatnaamwijziging
Uitvoering naamswijziging
Praktijkvoorbeelden
Tips voor gemeente
Compensatieregeling

Tips voor gemeente

Collectieve afspraken bij ingrijpende naamswijziging

Het is zinvol om naast de reguliere aanbieders van gas, water, electra en telefoon ook afspraken te maken met andere grote bedrijven zoals mobiele telefoonaanbieders, winkelketens, reisorganisaties en uitgeverijen wanneer er veel huishoudens bij een naamswijziging betrokken zijn. Deze afspraken zijn goed te maken nadat alle bewoners hun adreswijzigingen hebben ingevuld in het digitale verhuisboekje van Verhuisvriend.nl. Op deze wijze kunnen we eenvoudig kwantificeren welke partijen een collectieve benadering behoeven.

Bij kleine naamswijziging is Verhuisvriend.nl voldoende

Het is niet noodzakelijk bij een kleine naamswijziging (weinig betrokken huishoudens) collectieve afspraken te maken. Het is wel zinvol om de berichten voor bedrijven en instanties te voorzien van een extra toelichting. De verhuisservice van Verhuisvriend.nl voorkomt op deze manier misverstanden en onnodige verhuiskosten.

Verzekeraars benaderen voor premiewijzigingen

De meeste verzekeraars hanteren een premie-risico koppeling op postcode. Bij een postcodewijziging kan het dus gebeuren dat bewoners door de nieuwe postcode meer premie moeten betalen. De gemeente kan verzekeringsmaatschappijen informeren en verzoeken de premie ongewijzigd te laten voor wat betreft de postcodewijziging.

Collectieve afspraken niet altijd verhelderend

Het lijkt in eerste instantie een goed gebaar om enkele partijen al te informeren. Toch schept dat alleen maar verwarring. Collectieve afspraken kunnen wel goed werken als deze geïntegreerd zijn in het verhuisboekje.

De gemeente kan samen met Verhuisvriend.nl voorkomen dat bewoners ‘verhuiskosten’ moeten betalen bij bedrijven. Hiervoor is overleg met de klantenservice van de bedrijven noodzakelijk. Verhuisvriend.nl neemt deze taak op zich bij grotere naamswijzigingen.

Laat weten wie door de GBA geïnformeerd wordt

Maak een duidelijk overzicht van bedrijven en instanties die via het systeem van de GBA geïnformeerd worden en communiceer dit tijdig met de bewoners.

Verhuisboekje