VerhuizenShopInformatieMijn Verhuisvriend

Je vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat je via jouw advocaat/mediator aan de rechtbank stuurt. Je hebt dus altijd een advocaat nodig om je huwelijk te ontbinden.

Het verzoekschrift kun je samen met je partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. Jouw advocaat dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Bij een eenzijdig verzoek krijgt jouw partner een kopie van je verzoekschrift binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank. Dit regelt jouw advocaat. Jouw partner kan bezwaar maken tegen de scheiding.

Eerst de zaken regelen met een mediator?

Het grote verschil met scheidingsadvocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen jij en je partner zelf. De mediator begeleidt jullie daarbij. Jullie werken en denken dus zelf actief mee en bepalen zelf de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Niet wachten

Je wilt niet op de uitspraak wachten dus verhuis je al naar een ander (tijdelijk) adres. Regel je verhuizing snel en overzichtelijk bij Verhuisvriend.nl. Huur tijdelijke opslag, regel verhuiskaartjes en een verhuisbedrijf en informeer alle instanties zodat je eigen post meeverhuist.

Scheiding definitief

Een echtscheiding is definitief zodra de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden zijn ingeschreven. Dit regelt een advocaat.

Verhuizen / (tijdelijke) woonruimte in Hellevoetsluis

Locatie op kaart - Scheiden - Hellevoetsluis

Rijks informatie:

rijksoverheid.nl - Scheiden - Hellevoetsluis
Verder online. Als je relatie verandert
Echtscheidingsnotaris.nl - Scheiden - Hellevoetsluis
Scheidingsmakelaar.nl - Scheiden - Hellevoetsluis
Scheidingsplanner.nl - Scheiden - Hellevoetsluis
Post verhuizen - Scheiden - Hellevoetsluis
Eerste hulp na scheiding - Nieuwe Stap - Scheiden - Hellevoetsluis