VerhuizenShopInformatieMijn Verhuisvriend
VerhuizenVergelijking verhuisserviceNieuwsWoordenboekChecklistDownloadsVraag en antwoord
Supertip! Supertip!
Bij Verhuisvriend.nl regelen Bij Verhuisvriend.nl regelen
Verouderd / overbodig Verouderd / overbodig

Overzicht checklists

Huislijn.nl
Vereniging Eigen Huis
Verhuisadviseurs
NVM Makelaars
Vragen over verhuizen
Erkende Verhuizers
UTS Verhuisbedrijf
Moviq Verhuissite

Checklist Erkende Verhuizers

U gaat verhuizen

Offertes opvragen bij Erkende Verhuizers
Vragen naar de Algemene Voorwaarden bij de Erkende Verhuizer
Supertip!Vragen naar het Garantiecertificaat bij de Erkende Verhuizer
Afspraken maken met de Erkende Verhuizer van uw keuze
Informeren naar verhuisvergoeding bij werkgever
Huur oude woning opzeggen
Bij Verhuisvriend.nl regelenVerhuizing telefoon/nieuwe telefoonlijn aanvragen
Bij Verhuisvriend.nl regelenSchool van de kinderen informeren
Supertip!Afspraken maken met nieuwe bewoners van uw oude huis (bijvoorbeeld overnemen stoffering)
Afspraken maken met oude bewoners van uw nieuwe huis
Informeren naar huursubsidiemogelijkheden
Verhuisverlof aanvragen bij werkgever
Maten opnemen nieuwe huis
Huishoudelijke hulp opzeggen
Verouderd / overbodigVerhuisservice TNT Post ophalen op postkantoor
Beginnen met opruimen
Gemeentegids en plattegrond aanvragen als u naar een andere gemeente vertrekt
Informeren naar scholen, kinderopvang, Openbaar Vervoer, afvalverwerking, gemeentelijke bepalingen.
Bij Verhuisvriend.nl regelenKinderen aanmelden bij nieuwe school

4-2 weken voor uw verhuizing

Bij Verhuisvriend.nl regelenVerzekeringen inlichten over uw verhuizing
Bij Verhuisvriend.nl regelenAfsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
Bij Verhuisvriend.nl regelenAansluiten elektra, gas en water in nieuwe woning regelen
Opruimen spullen die niet mee verhuizen

2 weken voor uw verhuizing

Bij Verhuisvriend.nl regelenHet versturen van adreswijzigingen
Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op de verhuisdag
Inlichten huismeester
Supertip!Inwisselen (zegel)spaaracties plaatselijke winkeliers
Supertip!Bibliotheekboeken terugbrengen
Belangrijke papieren die niet direct nodig zijn en waardevolle bezittingen opbergen in bankkluis

1 week voor uw verhuizing

Nieuwe huis schoonmaken en merken van kamers
Vaste lampen afnemen
Gordijnen afnemen (behalve op slaapkamers)
Bij Verhuisvriend.nl regelenLeveranciers inlichten
Spullen die u niet meer nodig heeft inpakken
Maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag
Is er voldoende koffie en toebehoren aanwezig in het oude en het nieuwe huis?
Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil
Huisvuilcontainers oude woning legen en schoonmaken (laat ook de huisvuilkalender achter)
Inhoud chemobox wegbrengen naar daarvoor bestemde depot

1 dag voor uw verhuizing

Koelkast ontdooien en schoonmaken
Diepvriezer ontdooien en schoonmaken
Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
Demonteren meubelen
Slinger uit klok nemen
Supertip!Plaats reserveren voor verhuiswagen door uw eigen auto en die van de buren er te parkeren
Laatste dingen inpakken

Verhuisdag

Gordijnen slaapkamers afnemen
Sleutels opbergen in sleutelzakje
Geld en pinpassen gescheiden opbergen in handbagage
Huis nakijken op achtergebleven spullen
Bij Verhuisvriend.nl regelenMeterstanden opnemen
Gas en elektra afsluiten indien nodig
Waterleiding aftappen in de winter (ook wanneer het niet vriest)
Ramen en deuren sluiten
Sleutels oude huis afgeven
Afscheid nemen van de buren

Na aankomst in uw nieuwe woning

Alles zoveel mogelijk op de juiste plek laten neerzetten
Alle uitgepakte spullen controleren op eventuele schade
Afrekenen met uw Erkende Verhuizer
Maak een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar
Slaapkamergordijnen ophangen
Laat koelkast en vriezer 1 dag acclimatiseren
Trommelbeveiliging wasmachine verwijderen

Na uw verhuizing

Alles uitpakken
Eventuele niet direct waarneembare verhuisschade melden bij uw Erkende Verhuizer (uiterlijk binnen 14 dagen)
Afspraak maken over het ophalen van lege verhuisdozen
Supertip!Aangifte van adreswijziging doen bij uw gemeente

Verhuischecklist